ALV

Notulen Algemene ledenvergadering TCB 10 maart 2020

Locatie: De Trefkoel, aanvang: 20.00 uur.

Aanwezig: Martin Nijboer, Mieke Wubbema (voorzitter), Bennie Sieverink, Gerrit Prins, Ubel Jan Wijhe, Mieke Jansen, Jacob Bijmolen, Henrieke Borghuis (secretaresse)

Afwezig: (m.k.g.) Marianne Berenbroek, Ellen Habes, Lucien Jansen, Peter Bergers, Hett Bergers, Susan Swidde, Bernadette Fransen, Gerry Weggemans

 1. Opening
  Mieke heet iedereen welkom en opent de vergadering.

 2. Binnengekomen stukken en mededelingen
  Brief van Gemeente ontvangen, de subsidie die wij jaarlijks krijgen wordt herzien (herstelplan), op 1 juli 2020 neemt de Gemeente hier een besluit over. Wij hopen natuurlijk dat de subsidie voor TCB gewoon blijft.

 3. Notulen 19 maart 2019
  De notulen zijn akkoord bevonden.

 4. Jaarrekening 2019 en begroting 2020

       Jaarrekening 2019:
Dit jaar heeft de club een positief saldo van 2012. Er zijn kosten in rekening gebracht voor o.a. de KNLTB, verzekeringskosten en energie. Maar ook baanonderhoud (extra zand), nieuwe wc. de opbrengsten, Clubactie Rabobank €276, kantine €304, contributie €5525 SVB €408,94

       Begroting 2020.
Er is besloten om de netten dit jaar nog niet te vervangen. Wel wordt er gezocht naar een (nieuwe) sponsor voor nieuwe windvangers. Actie à Henrieke

Gerrit wordt bedankt voor het opmaken van de jaarrekening en begroting.

       Kascontrole.
De kas is goedgekeurd door Marianne Berenbroek en Peter Bergers. De voorzitter bedankt hen voor de controle.
Jacob Bijmolen zal de volgende keer bij de kascontrole zijn. Bedankt voor je aanmelding Jacob.

 • Vrijwilligersinzet en inzet school- en volksfeest 2019
  Afgelopen jaar heeft TBC € 408,94 ontvangen voor de inzet van vrijwilligers.
  Voor 2020 worden ook weer vrijwilligers gevraagd. Tijdens een van de racketavonden zullen wij hier naar gaan vragen. Wil jij je nu al aanmelden dan kan dat bij Mieke Wubbema.

Begin april willen wij weer met een aantal mensen de voorjaarsschoonmaak oppakken. De baan en de keet moeten er weer goed uitzien. Ons voorstel is om dit op zaterdagmiddag 4 april vanaf 15.30 te doen. Graag aan Mieke of Henrieke doorgeven of je kunt.

 • Bestuur
  Het bestuur blijft onveranderd.

 • Jeugdzaken
  Dit jaar zijn er voor het eerst 3 zaterdagen gepland voor een racketmiddag. Wij hopen hiermee de jeugd opnieuw aan te trekken. Samen met ouders en vriendjes denken wij dat dit een leuke vrijblijvende actie is. Natuurlijk zijn de bestaande leden ook welkom op deze middag. Bij veel aanmeldingen maken wij een schema, zodat iedereen deel kan nemen. We wachten af wat de reacties zijn.

Pim Heinhuis kan les geven op vrijdagmiddag en zaterdagmorgen. Op dit moment liggen de lessen even stil i.v.m. winterstop. Dit wordt binnenkort weer opgepakt. Tevens hebben wij 19 april overleg om te kijken of hij tijdens de gymles van school nog eens les kan geven. Ook de workshops worden besproken, wat is er mogelijk….is later meer bekend over.

 • Baan
  Bennie en Jacob hebben afgelopen jaar de baan onderhouden. Ondanks dat Bennie was gestopt is hij dit toch blijven doen 😊 Tijdens de voorjaarsschoonmaak gaan we met ons allen de boel weer op en top voor elkaar maken, ook rondom de baan.
  De keet wordt opgeruimd en weer schoongemaakt. Nieuwe netten worden later aangeschaft, eerst gaan we nieuwe windvangers regelen.  

 • Activiteiten
  De racketavonden en middagen worden georganiseerd op:

Dinsdag 21 april                19.00

Woensdag 27 mei             19.00

Zaterdag 6 juni                  15.00

Donderdag 18 juni             19.00

Maandag 6 juli                   19.00

Dinsdag 18 augustus        19.00

Zaterdag 5 september       15.00 met aansluitend BBQ

Woensdag 23 september  19.00

Zaterdag 3 oktober            15.00

Vrijdag 23 oktober             19.00

 

     Data staan vermeld in Oons Dorpke, bij de Trefkoel, Facebook (nog doen) en bij de Keet hangt een overzicht. 

 1. Rondvraag
  Bennie: inkoop BBQ; veel te veel, door late afmeldingen was er inderdaad te veel ingekocht. Volgende keer simpeler houden en pas bij definitieve aantal aanmeldingen bestelling doen.  Ballen: WORDT NIET ZUINIG MEE OMGEGEAAN. Er gaan er regelmatig wat over het hek in de tuin bij de buurman. Bennie vraagt of wij de ballen zelf uit de tuin mogen halen, eerder hing er een bakje aan het hek waar de gevonden ballen ingelegd werden, misschien nog een optie om weer zo te doen. Oude ballen worden allemaal uit de keet gehaald en de nieuwe worden aangevuld. Ga hier zuinig mee om. Lampen: het gebruik van de knoppen is bij sommige leden niet helemaal bekend, er wordt wel een “doorgedraaid”, de lampen lijken dan uit te zijn maar na 5 minuten gaan ze weer branden. Bennie en Jacob hebben regelmatig laat in de avond de lampen alsnog uit moeten doen. De knop moet maar een kwartslag gedraaid worden.